W sprawie:
nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowej w Łubowie

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
U C H W A Ł A Nr XV/119/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia