Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Ochrona Danych Osobowych
    Klauzula Informacyjna RODO (1)

Ogłoszenia
    Aktualności (13)
    Przetargi (3)
    Ogłoszenia o pracy (87)
    Opłata skarbowa (1)
    Konkursy (15)
    MPZP i decyzje lokalizacyjne (442)
    Wybory (50)
    Obwieszczenia, wykazy, grunty, nieruchomości (1)
    Pozostałe ogłoszenia (8)

Informacje
    Program współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi (3)
    Rejestr Żłobków (1)
    Ochrona środowiska i utrzymanie czystości (0)
        Decyzje środowiskowe (1)
        Rejestr Działalności Regulowanej (1)
        Utrzymanie czystości i porządku (3)
        Odpady komunalne (6)
        Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (2)
        Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
        Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łubowo (2)
        Zarządzenie w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja 2019-2023 (0)
            Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2020 (1)
            Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek za rok 2020 (1)
            Oświadczenia majatkowe radnych Gminy Łubowo za 2020 r. (1)
            Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2019 (1)
            Oświadczenie majatkowe kierowników jednostek za rok 2019 (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łubowo za rok 2019 (1)
            Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy Łubowo za rok 2019 (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2018 (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łubowo za rok 2018r (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2017 (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łubowo za rok 2017 (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2016 (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za rok 2016 (2)
            Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łubowo za rok 2016 (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2015 (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łubowo za 2015r. (1)
            Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Łubowo za 2014 (1)
                Oświadczenie Wójta Gminy Łubowo od 01.01.2014 do 21.12.2014r. (1)
                Oświadczenie Wójta Gminy Łubowo od 01.01 do 19.09.2014r. (1)
            Oświadczenia Radnych Gminy Łubowo za 2014 (1)
            Oświadczenie majątkowe kierowników jednostek za 2014r (1)
            Owiadczenie majątkowe pracownika Urzędu Gminy Łubowo za rok 2016 (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (1)
            Korekta do oświadczenia majątkowego złożone na 2 miesiące przed upywem kadencji 2010-2014r (1)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Łubowo za rok 2014 (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za 2013r. (1)
            Oświadczenia majatkowe radnych za 2013rok (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2013r. (1)
            Oświadzenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za rok 2012 (1)
            Oświadczenia majątkowe radnych i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012 (2)
            Oświadczenia radnych i kierowników jednostek za rok 2011 (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2011 (1)
            Oświadczenia majątkjowe Radnych oraz Wójta za rok 2010 (1)
            Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łubowo za 2014 rok - po wyborach (1)
            Oświadczenia kierowników jednostek (1)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
        Kadencja 2002 - 2006 (0)

Organy
    Wójt (9)
    Rada Gminy (16)
    Komisje Rady Gminy Łubowo (0)
        Komisje Rady Gminy Łubowo 2018-2023 (5)
        Komisje Rady Gminy 2014-2018 (4)
        Komisje Rady Gminy 2010 - 2014 (4)
        Komisje Rady Gminy 2006-2010 archiwum (4)
        Komisje Rady Gminy 2002-2006 archiwum (4)
    Transmisje z Sesji rady Gminy Łubowo (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (2)
    Jednostki organizacyjne (6)
    Sołtysi Gminy Łubowo (6)
    Mienie komunalne (15)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (2)
    Regulaminy (5)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Gdzie w jakiej sprawie/stan sprawy (2)
    Kontakt, dane do umów, konta (1)
        Jak do nas trafić (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy Łubowo (0)
        2022 (4)
        2021 (8)
        2020 (46)
        2019 (55)
        2018 (6)
        2017 (2)
        2016 (1)
        2015 (25)
        2014 (38)
        2013 (33)
        2012 (32)
        2011 (11)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (0)
        2007 (8)
        2006 (16)
        Zarządzenia dot. spraw pracowniczych (0)
            2015 (1)
            2007 (2)
            2006 (2)

Prawo
    Podatki - deklaracje (9)
    Statut Gminy Łubowo (2)
    Uchwały, protokoły z sesji (0)
        2021 (0)
            Sesja z dnia 23 grudnia 2021 (11)
            Sesja z dnia 29 listopada 2021 (8)
            Sesja z dnia 15 listopada 2021 (12)
            Sesja z dnia 7 października 2021 (7)
            Sesja z dnia 3 września 2021 (12)
            Sesja z dnia 12 sierpnia 2021 (4)
            Sesja z dnia 16 lipca 2021 (13)
            Sesja z dnia 22 czerwca 2021 (15)
            Sesja z dnia 15 kwietnia 2021 (7)
            Sesja z dnia 23 marca 2021 (16)
            Sesja z dnia 19 lutego 2021 (6)
            Sesja z dnia 22. stycznia 2021 (8)
        2020 (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2020 (13)
            Sesja z dnia 07 grudnia 2020 (10)
            Sesja z dnia 14 października 2020 (4)
            Sesja z dnia 25 sierpnia 2020 (10)
            Sesja z dnia 30 czerwca (7)
            Sesja z dnia 13 maja (7)
            Sesja z dnia 05 marca 2020 (21)
            Sesja z dnia 28 stycznia 2020 (11)
        2019 (0)
            Sesja z dnia 18 lutego 2019 (7)
            Sesja z dnia 27 marca 2019 (14)
            Sesja z dnia 16 maja 2019 (10)
            Sesja z dnia 25 czerwca 2019 (11)
            Sesja z dnia 04 lipca 2019 (6)
            Sesja z dnia 14 sierpnia 2019 (9)
            Sesja z dnia 28 sierpnia 2019 (6)
            Sesja z dnia 10 września 2019 (4)
            Sesja z dnia 29 października 2019 (24)
            Sesja z dnia 28 listopada 2019r (10)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2019 (13)
        2018 nowe (0)
            Sesja z dnia 26 lutego 2018a (12)
            Sesja z dnia 23 marca 2018 (13)
            Sesja z dnia 17 kwietnia 2018 (12)
            Sesja z dnia 23 maja 2018 (6)
            Sesja z dnia 15 czerwca 2018 (7)
            Sesja z dnia 02 lipca 2018 (10)
            Sesja z dnia 09 sierpnia 2018 (9)
            Sesja z dnia 10 września 2018 (5)
            Sesja z dnia 09 października 2018 (8)
            Sesja z dnia 06 listopada 2018 (9)
            Sesja z dnia 21 listopada 2018 (3)
            Sesja z dnia 28 listopada 2018 (18)
            Sesja z dnia 27 grudnia 2018 (19)
        2017 (0)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2017r. (1)
            Sesja z dnia 22 grudnia 2017r. (18)
            Sesja z dnia 22 listopada 2017r. (8)
            Sesja z dnia 9 października 2017r. (13)
            Sesja z dnia 8 września 2017r. (9)
            Sesja z dnia 26 lipca 2017r. (9)
            Sesja z dnia 20 czerwca 2017r. (7)
            Sesja z dnia 24 maja 2017r. (8)
            Sesja z dnia 7 kwietnia 2017r. (18)
            Sesja z dnia 14 marca 2017r. (15)
            Sesja z dnia 10 lutego 2017r. (8)
        2016 (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2016r. (11)
            Sesja z dnia 25 listopada 2016r. (15)
            Sesja z dnia 25 października 2016r. (2)
            Sesja z dnia 28 września 2016r. (11)
            Sesja z dnia 18 sierpnia 2016r. (7)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2016r. (14)
            Sesja z dnia 18 maja 2016r. (5)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2016r. (3)
            Sesja z dnia 12 kwietnia 2016r. (8)
            Sesja z dnia 18 marca 2016 (19)
            Sesja z dnia 26 stycznia 2016r. (7)
        2015 (0)
            Sesja z dnia 18 grudnia 2015r. (7)
            Sesja z dnia 24 listopada 2015r. (21)
            Sesja z dnia 8 października 2015r (3)
            Sesja z dnia 29 września 2015r. (7)
            Sesja z dnia 25 sierpnia 2015r. (8)
            Sesja z dnia 20 lipca 2015r (1)
            Sesja z dnia 24 czerwca 2015r. (6)
            Sesja z dnia 27 maja 2015r. (8)
            Sesja z dnia 31 marca 2015r. (8)
            Sesja z dnia 12 lutego 2015r. (16)
        2014 (0)
            Sesja z 30 grudnia 2014r (9)
            Sesja z 10 grudnia 2014r. (8)
            Sesja z 29 listopada 2014r. (3)
            Sesja z 10 listopada 2014 (2)
            Sesja z 30 października 2014r. (6)
            Sesja z 30 września 2014r. (7)
            Sesja z 20 sierpnia 2014r (2)
            Sesja 10 czerwca 2014r (4)
            Sesja 07 maja 2014 (9)
            Sesja z 13 marca 2014 (21)
        2013 (0)
            Sesja z 30 grudnia 2013 (1)
            Sesja 19 grudnia 2013 (8)
            Sesja 27 listopada 2013 (10)
            Sesja 14 listopada 2013 (8)
            Sesja 20 września 2013 (7)
            Sesja 23 sierpnia 2013 (13)
            Sesja 13 czerwca 2013 (17)
            Sesja 21 maja 2013 (16)
            Sesja 25 marca 2013 (19)
        2012 (0)
            Sesja 28 grudnia 2012 (5)
            Sesja 17 grudnia 2012r (6)
            Sesja 22 listopada 2012 (13)
            Sesja 26 października 2012 (7)
            Sesja 21 września 2012 (7)
            Sesja 27 sierpnia 2012 (2)
            Sesja 21 sierpnia 2012 (10)
            Sesja 27 czerwca 2012 (26)
            Sesja 25 maja 2012 (10)
            Sesja 29 marca 2012 (15)
            Sesja 27 lutego 2012 (14)
        2011 (0)
            Sesja 29 grudnia 2011 (16)
            Sesja 28 listopada 2011 (20)
            Sesja 04 października 2011 (21)
            Sesja 16 sierpnia 2011 (18)
            Sesja 07 czerwca 2011 (4)
            Sesja 19 maja 2011 (17)
            Sesja 11 marca 2011 (10)
            Sesja 21 luty 2011 (8)
            Sesja 26 stycznia 2011 (24)
        2010 (0)
            Sesja 28.12.2010 (7)
            Sesja 03.12.2010 (5)
            Sesja 02.12.2010 (2)
            Sesja 08.11.2010 (6)
            Sesja 29.09.2010 (15)
            Sesja 10.08.2010 (9)
            Sesja 22.06.2010 (24)
            Sesja 07.06.2010 (4)
            Sesja 29.04.2010 (5)
            Sesja 31.03.2010 (2)
            Sesja 10.03.2010 (12)
            Sesja 12.02.2010 (11)
        2009 (0)
            Sesja 29.12.2009 (16)
            Sesja 06.11.2009 (19)
            Sesja 28.09.2009 (3)
            Sesja 10.08.2009 (8)
            Sesja 17.07.2009 (24)
            Sesja 28.05.2009 (18)
            Sesja 24.04.2009 (4)
            Sesja 08.04.2009 (9)
            Sesja 04.03.2009 (13)
        2008 (0)
            Sesja 29.12.2008 (13)
            Sesja 05.12.2008 (10)
            Sesja 17.11.2008 (10)
            Sesja 25.09.2008 (20)
            Sesja 30.07.2008 (52)
            Sesja 30.06.2008 (5)
            Sesja 29.05.2008 (6)
            Sesja 22.04.2008 (1)
            Sesja 12.03.2008 (7)
        2007 (0)
            Sesja 28.12.2007 (7)
            Sesja 05.12.2007 (5)
            Sesja 19.10.2007 (6)
            Sesja 07.09.2007 (2)
            Sesja 10.08.2007 (8)
            Sesja 12.06.2007 (10)
            Sesja 27.04.2007 (5)
            Sesja 13.04.2007 (9)
            Sesja 15.03.2007 (13)
        2006 (0)
            Sesja 28.12.2006 (1)
            Sesja 24.11.2006 (9)
            Sesja 05.12.2006 (5)
                Sesja 28.12.2006 (18)
            Sesja 26.10.2006 (3)
            Sesja 12.10.2006 (2)
            Sesja 29.09.2006 (5)
            Sesja 25.07.2006 (2)
            Sesja 28.04.2006 (4)
            Sesja 03.02.2006 (1)
        2005 (0)
            Sesja 29.12.2005 (7)
            Sesja 28.11.2005 (6)
            Sesja 29.04.2005 (3)
            Sesja 04.04.2005 (4)
            Sesja 24.03.2005 (6)
            Sesja 28.02.2005 (5)
        2004 (0)
            Sesja 28.12.2004 (10)
            Sesja 29.11.2004 (6)
            Sesja 09.11.2004 (2)
            Sesja 03.09.2004 (4)
            Sesja 28.06.2004 (3)
            Sesja 20.04.2004 (2)
            Sesja 23.03.2004 (3)
            Sesja 30.01.2004 (6)
        2003 (0)
            Sesja 29.12.2003 (4)
            Sesja 28.11.2003 (8)
            Sesja 30.09.2003 (6)
            Sesja 16.05.2003 (1)
            Sesja 25.02.2003 (3)
        2002 (0)
            Sesja 10.12.2002 (1)
    Strategia rozwoju (3)
    Budżet (3)
        Budżet - informacje, sprawozdania (150)
            Sprawozdania jednostkowe 2018 (3)
            Sprawozdania zbiorcze 2018 (1)
            Sprawozdania jednostkowe 2019 (33)
            Sprawozdania zbiorcze 2019 (1)
            Sprawozdania jednostkowe 2020 (3)
            Sprawozdania zbiorcze 2020 (1)
        Archiwum (0)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (8)
            2005 (5)
            2004 (0)
            2003 (7)
            Zarządzenia_archiwum_2011_2012 (1)
                2012 (7)
                2011 (8)
    Studium uwarunkowań (1)
    Dokumenty programowe/planowanie (16)
    Akty prawne (8)
    Statuty sołectw (1)
    Dziennik Ustaw, Monitor Rządowy (4)
    Akty prawa miejscowego (0)
        Akty prawa miejscowego - 2015 rok (0)
            Sesja z 27 maja 2015r (1)
            Sesja z 31 marca 2015r (1)
            Sesja z 12 lutego 2015r (4)
        Akty prawa miejscowego - 2014rok (0)
            Sesja z 30 grudnia 2014r. (2)
            Sesja z dnia 10 grudnia 2014r. (1)
            Sesja z dnia 30 października 2014r. (3)
            Sesja z 30 wrzesnia 2014 rok (3)
            Sesja z dnia 20 sierpnia 2014r. (1)
            Sesja z dnia 10 czerwca 2014r. (1)
            Sesja z dnia 07 maja 2014r. (4)
            Sesja z dnia 13 marca 2014r. (5)
        Akty prawa miejscowego - 2013 rok (0)
            Sesja z dnia 19 grudnia 2013r. (1)
            Sesja z dnia 27 listopada 2013r. (3)
            Sesja z dnia 14 listopada 2013r. (4)
            Sesja z dnia 20 września 2013r. (4)
            Sesja z dnia 23 sierpnia 2013r. (6)
            Sesja z dnia 13 czerwca 2013r. (2)
            Sesja z 21 maja 2013r. (10)
            Sesja z dnia 25 marca 2013r. (3)
        Akty prawa miejscowego - do 09.2012r. (73)
        Akty prawa miejscowego do 2009 roku (0)
            2009 (0)
                Sesja z 29 grudnia 2009r. (2)
                Sesja z dnia 06 listopad 2009r. (1)
                Sesja z dnia 28 września 2009r. (2)
                Sesja z dnia 10 sierpnia 2009r. (1)
                Sesja z dnia 28 maja 2009 (2)
                Sesja z dnia 06 listopad 2009 (1)
                Sesja z dnia 04 marca 2009r. (2)
            2008 (0)
                Sesja z dnia 29 grudnia 2008r. (1)
                Sesja z dnia 30 czerwca 2008r. (1)
                Sesja z dnia 29 maja 2008 (1)
                Sesja z dnia 12 marca 2008r. (1)
            2007 (0)
                Sesja z dnia 28 grudnia 2007r. (1)
                Sesja z dnia 05 grudnia 2007r. (1)
                Sesja z dnia 26 pażdziernika 2007 (1)
                Sesja z dnia 7 września 2007r. (1)
                Sesja z dnia 12 czerwca 2007r. (1)
                Sesja z dnia 15 marca 2007 (1)
                Sesja z 7 lutego 2007r. (1)
            2006 (0)
                Sesja z dnia 28 grudnia 2006r. (1)
                Sesja z dnia 28 listopada 2006 (0)
                Sesja z dnia 29 września 2006 (2)
                Sesja z dnia 17 marca 2006 (1)
                Sesja z dnia 3 lutego 2006 (1)
            2005 (0)
                Sesja 28.11.2005 (1)
                Sesja z dnia 23 września 2005r. (2)
                Sesja 24.03.05 (1)
                Sesja 28.02.2005 (1)
            2004 (0)
                Sesja z 03 września 2004r. (4)
                Sesja 30.01.2004 (3)
            2003 (0)
                Sesja 30.09.2003 (1)
                Sesja 03.09.2003 (4)
                Sesja 16.05.2003 (4)
            2002 (0)
                Sesja 16.09.2002 (1)
                Sesja 09.07.2002 (4)
                Sesja 03.06.2002 (2)
                Sesja z dnia 24 kwietnia 2002r. (1)
            2001 (0)
                Sesja z dnia 27 grudnia 2001 (1)
                Sesja 26.10.2001 (3)
                Sesja 29.08.2001 (3)
                Sesja 21.06.2001 (1)
                Sesja 27.04.2001 (4)
                Sesja 26.03.2001 (3)
                Sesja 19.02.2001 (5)
            2000 (0)
                Sesja 28.12.2000 (1)
                Sesja 27.11.2000 (3)
                Sesja 17.10.2000 (5)
                Sesja 27.07.2000 (2)
                Sesja 14.06.2000 (3)
                Sesja 28.02.2000 (1)
            1999 (0)
                Sesja 10.11.1999 (1)
                Sesja 02.08.1999 (1)
                Sesja 30.06.1999 (2)
                Sesja 25.05.1999 (1)
            1998 (0)
                Sesja 04.11.1998 (3)
            1997 (0)
                Sesja 14.11.1997 (2)
                Sesja 27.03.1997 (1)
            1996 (0)
                Sesja 29.05.1996 (2)

Informacje o BIP
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij