Kolorowy pasek
Kolorowy pasek
Gmina Łubowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Łubowo.

Data publikacji strony internetowej: [ 2003-05-08 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-03-30 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • pliki PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzacych (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekscji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych (Urzad planuje wprowadzic audio deskrypcję dla nagrań z sesji Rady Gminy od najbliższego posiedzenia). 
Wyłączenia:
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Geisler, obrona@lubowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881941360 tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadza dwa wejścia dla klientów. Jedno z nich przystosowane jest dla osób poruszających sie na wózkach. Dla nich dostepny jest równiez parter budynku. Obecnie przy wejściu głównym zlokalizowano biuro podaawcze, gdzie pomoca słuzy pracownik Urzedu.
 2. Do budynku prowadza schody, przy których zamontowana jest poręcz, przy wejściu głównym również podjazd dla wózków. Brak windy 
 3. Wejścia nie posiadają głośników/ systemu naprowadzajacego dzwiekowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przed budynkiem znajduje sie miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 5. Brak ograniczeń wstepu z psem asytstującym.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Aplikacje mobilne

Urzad Gminy łubowo wdraża aplikacje informacyjną NiceTown

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij