W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Urząd Gminy Łubowo podaje nr konta, na które powyższe opłaty można uiszczać:

WBS Łubowo
31 9068 0003 0000 0101 4006 5400

uwaga!
dla osób dokonujących wpłaty spoza terytorium Polski:
GBW CP L PPPL 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400