W związku z obowiązkiem udostępniania informacji o stanie przyjmowanych spraw Urząd Gminy Łubowo informuje, iż informacje o statusie swojej sprawy można uzyskać pod właściwym nr telefonu. Spis nr telefonów wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków na danym stanowisku znajduje się w zakładce: GDZIE W JAKIEJ SPRAWIE.
Dodatkowo osoby, które posiadają aktywne konto w Elektronicznej Skrzynce Podawczej mogą sprawdzić stan swojej sprawy logując się do panelu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, do którego link znajduje się nastronie www.lubowo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższy sposób informowania o statusie sprawy jest podyktowany obecnymi warunkami technicznymi.