Kierownik jednostki - Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski
kontakt:
tel: (061) 427-59-20

Redaktor BIP:
Joanna Budziszewska

E-mail: joanna.budziszewska@lubowo.pl
Tel: (061) 427-59-31
Fax: (061) 427-58-58

Pozostali redaktorzy BIP:

Marta Kalmus
Tomasz Hartwich

 

Administrator:

Tomasz Hartwich  -  z-ca Wójta Gminy