W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/266/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.