W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/265/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia