W sprawie:
nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowych w Fałkowie

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII264/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia