W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2021-2030

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/263/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia