W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/262/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.