W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubowo.

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/241/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.