W sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Myślęcinie stanowiących mienie Gminy Łubowo

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/240/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia