W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr ewid. 160 w obrębie Fałkowo, działek nr ewid. 3/6, 3/10, 3/17, 3/18, 5/15, 5/20, 5/21, 5/29 oraz cz. działek nr ewid. 3/83, 5/19, 5/97 i 9/3 w obrębie Ch


Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/239/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia