W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 178 w obrębie Fałkowo.

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/238/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia