W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko.

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/237/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia