W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁUBOWO

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/235/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia