W sprawie:
wprowadzenia zmian w statucie Bblioteki Publicznej Gminy Łubowo

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/16/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia