W sprawie:
nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowej w miejscowości Rzegnowo

Data uchwały:
2021-03-23

Numer uchwały:
XXV/213/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia