W sprawie:
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubowo przyjętego uchwałą nr III/24/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 27.12.2018 r.

Data uchwały:
2021-03-23

Numer uchwały:
XXV/212/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.