W sprawie:
nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowej w Łubowie

Data uchwały:
2021-03-23

Numer uchwały:
XXV/211/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia