W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Data uchwały:
2021-03-23

Numer uchwały:
XXV/210/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.