W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2021 – 2030

Data uchwały:
2021-03-23

Numer uchwały:
XXV/209/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia