Skład osobowy Komisji:

1. Zbigniew Włodarczyk

2. Emilia Dolata

3. Andżelika Kozanecka

4. Mariusz Wachoń

5. Jan Michałowicz