Skład osobowy Komisji:

1. Jan Michałowicz

2. Zbigniew Włodarczyk

3. Damian Wendel

4. Andrzej Jakubowski

5. Anna Urbaniak