Skład osobowy Komisji:

1. Ryszard Filipiak

2. Hanna Cegiel

3. Anna Urbaniak

4. Zenon Talarczyk

5. Emilia Dolata

6. Mariusz Wachoń