W sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
gruntowych położonych w Imielenku, stanowiących mienie Gminy Łubowo


Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
XIV/117/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia