Ustawa z dnia 6 września 2002 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na administrację publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą poblikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem informacji Publicznej.

        Biuletyn ten został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletyni Informacji Publicznej i jest dostępny na stronie: 

                           http://lubowo.nowoczesnagmina.pl/

        Informacje publiczne dostępne na stronie i dotyczące naszej gminy zostały podzielone na 6 głównych karegorii:

  - Informacje ogólne
  - Organy
  - Gmina
  - Urząd Gminy
  - Prawo lokalne
  - Informacje

       W każdej  z tych kategorii znajdują się podkategorie, a w nich katalogii z udostępnionymi informacjami.
       
       Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika. Większość załączników zapisanych jest w programie Acrobat Reader w postaci pliku o rozszerzeniu  "pdf". Istnieją da sposoby odczytania załącznika:

  1. Bezpośrednie odczytanie (ikona "zobacz")
  2. Zapisanie na dysku(ikona "pobierz")

       Biuletyn posiada również "wyszukiwarkę" kontekstową pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub zwrotu) wchodzący w skład szukanego tekstu.

       Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubowo jets aktualnie tworzona.
Wszystkie sugestie prosimy kierować na adres: szymon.gadek@lubowo.pl

Instrukcję opracowano na podstawie wzoru należącego do Gminy Mieleszyn, której dziękujemy.