Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wójt Gminy Łubowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji na terenie gminy Łubowo w roku 2009 r.

                                                 Ogłoszenie

 

 

       Wójt Gminy Łubowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

        z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji na terenie gminy

        Łubowo w roku 2009 r.

 

 

 

 

I . Postanowienia ogólne

    1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności

        pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 Nr.96 poz. 873 z póż. zmianami

    2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w formie powierzenia organizacjom

        pozarządowym zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz rekreacji na 2009 r.

    3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

        w art. 3 ust.3 ustawy dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o              

       wolontariacie .

 

II . Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

   

   1. Prowadzenie gminnej ligi pilki nożnej             -           3 000   zł.

   2. Prowadzenie gminnej ligi piłki siatkowej         -           5000    zl.

   3. Organizacja imprez turystycznych w celu zachowania tradycji związanych z naszym

       terenem :

       - rajd pieszy                                                     -             1000 .zł.

       - rajd rowerowy                                               -            1000  zł.

   4. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzież  poprzez

       skierowanie do tych środowisk profesjonalnej  oferty  zajęć sportowo- rekreacyjnych 

       wypełniających czas wolny           -                                5000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1.      Ustawa z dnia 24.O4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /dz.u.Nr.96 z 2003 r. poz. 873 z późniejszymi zmianami/

2.      Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249 poz.2104 z 2005/

3.      Uchwały  nr.VII/59/2007

Rady Gminy Łubowo z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad postępowania

o udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczenia

     4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem /Dz. Nr. 264 poz.2207 z 2005 r. /

     5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

     6.  Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowo  złożone według obowiązującego

         wzoru do pobrania na stronie WWW.lubowo.pl

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

       Zadanie powinno być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

       Oferenta od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.

 

 

         

 V .  Termin składania ofert:

        1. Wyznacza się termin 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.Oferta

            Złożona po terminie nie zostaną zwrócone.

        2. Ofertę należy składać osobiście w urzędzie  gminy pk. Nr.9 lub za pośrednictwem

            poczty

4.      do oferty należy dołączyć ;

- aktualny odpis z rejestru

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- statut podmiotu

  VI . Termin i tryb wyboru oferty

1.      Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert

2.      przy wyborze oferty brane będą :

- zgodność oferty  z warunkami konkursu

- ocenę możliwości realizacji zadania

- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta.

 

Załączniki

Ogłoszenie (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2009-02-17 09:12:24
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2009-02-17 09:13:58
Ostatnia zmiana:2009-02-17 09:14:12
Ilość wyświetleń:1821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij