W sprawie:
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działkę nr ewid. 62 w WIERZYCACH

Data uchwały:
2008-05-29

Numer uchwały:
XV/142/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia