W sprawie:
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego część działki nr ewid. 161/4 oraz częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy gospodarczo - usł

Data uchwały:
2008-05-29

Numer uchwały:
XV/141/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia