W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Imielnie dz. nr ewid. 206

Data uchwały:
2008-05-29

Numer uchwały:
XV/140/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.