W sprawie:
nadania brzmienia Statutowi Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo


Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/261/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.