W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
XXXII/260/2021

Podjęta przez:
Rade Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022r.