W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzycach dla działek nr 57/18 i 55/2.

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XXIV/199/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia