W sprawie:
wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łubowo

Data uchwały:
2021-01-19

Numer uchwały:
SO-20/0951/163/2021

Podjęta przez:
Sklad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia