W sprawie:
zmiany uchwały nr XIV/122/2019 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 grudnia 2019 roku

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/189/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.