W sprawie:
uchwały budżetowej na 2021r.

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/187/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.