W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2021 – 2030

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/186/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01.01.2021