W sprawie:
przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Łubowo przyjętego uchwałą nr III/24/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 27.12.2018 r.

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/185/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia