W sprawie:
przyjęcia zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubowo przyjętego uchwałą Rady Gminy Łubowo z dnia 22 listopada 2017 r. nr XXXIII/279/2017

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/184/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.