W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/182/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 roku.