OBWIESZCZENIE

Inwestycja współfinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

 

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o zakończeniu Budowy drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Lednogóra gmina Łubowo dz. 283 i 285, która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 114.375,00zł zgodnie z umową:

 

- nr 14/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Lednogóra

 

Wartość dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego  - 114.375,00zł

Całkowity koszt inwestycji – 308.072,54zł

 

 Podstawowe parametry drogi:

- szerokość jezdni bitumicznej 4,50 m

- szerokość jednego pasa ruchu 2,25m

- szerokość pobocza tłuczniowego 0,75m

- łączna długość odcinka drogi gminnej L=433,00 m