W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Data uchwały:
2020-10-14

Numer uchwały:
XX/171/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.