W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XVIII/163/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.