W sprawie:
w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XVIII/162/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia