W sprawie:
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XVIII/161/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia