W sprawie:
Udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XVIII/159/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia