W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Łubowie prowadzonym przez Gmine Łubowo

Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
XIV/123/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia