W sprawie:
współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienie opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Łubowo w 2016 roku

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
XV/114/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia